Zöld Akció Egyesület

Éves szakmai beszámoló 2005.

(Tartalmi kiegészítés a szervezet közhasznúsági jelentéséhez)

 

Programok: Ebben az évben tovább folytattuk a hagyományos egyesületi szakmai tevékenységeket: természetvédelmi táborok, agrár-környezetvédelmi tevékenység és a Hulladék Munkaszövetség kampányainak lebonyolítása. Kiemelt szerepet kapott a civil érdekképviseleti tevékenység és a partnerségi együttműködésben megvalósuló programok szervezése. E programokhoz kapcsolódóan is erőteljesebb hangsúlyt kapott a nagyobb nyilvánosságot elérő közterületi kampánytevékenység.

Kapcsolatok: Tagszervezeti státuszainkat az elmúlt évben is sikerült komolyabb tartalommal is megtölteni. A Magyar Természetvédők Szövetségével részt vettünk egy független agrár-környezetgazdálkodási tanácsadó hálózat felállításában, illetve folytattuk kampányunkat az egészséges élelmiszerekkel kapcsolatban.

A Hulladék Munkaszövetség kampányainak (Tájsebészet, Válaszd a visszaválthatót!, Újrapapír) megyei lebonyolítása is eredményesen zajlott.

A nemzetközi kapcsolatok építése felé a CEEWEB-en keresztül nyílik lehetőség. Egyesületünk bekapcsolódott több munkacsoport tevékenységébe is (fenntartható turizmus, agrár-biodiverzitás, Natura2000). Emellett folytatuk együttműködésünket az alsó-ausztriai természetvédelmi és területfejlesztési szervezetekkel.

A szakmai tevékenység mentén tovább mélyítettük együttműködésünket több helyi önkormányzattal is, illetve Miskolc város polgármesteri hivatalával és helyi környezetvédelmi vállalkozásokkal. Az agrár-környezetvédelmi tevékenység révén folyamatos munkakapcsolatban vagyunk a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságával és a gödöllői Szent István Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási Intézetével.

Tovább folytattuk részvételünket az országos zöld mozgalomban – delegáltként a szaktárca egyes részlegeivel épült ki munkakapcsolatunk -, a miskolci Környezet-, Természet- és Állatvédő Civil Műhelyben, a Miskolci Civil Fórumban, illetve a szakmai és általános jellegű, regionális civil együttműködésekben. Bekapcsolódtunk a különböző szintű területfejlesztés szintek civil érdekképviseleti tevékenységébe, illetve a 2007-13 közötti tervezési időszak meghatározó alapdokumentumainak véleményezésébe is.

Az együttműködések mentén hatékonyabb szakmai tevékenységre nyílik lehetőség, illetve a környezetvédő civil szervezetek társadalmi elismertségét, elfogadottságát is sikerült növelni.

Egyesületi élet: Az erősödő szakmai tevékenység mellett, sajnos kevesebb energia jutott az egyesületi élet élénkítésére. Folytatódtak az egyesület természetismereti szakkörének kirándulásai, ami az utánpótlás nevelést is szolgálják. A hagyományos természetvédelmi táborok lebonyolítására is sor került, amelyek a nyári-őszi időszakban biztosítanak részvételi lehetőséget a közös munkára.

Finanszírozás: A 2005. év során tovább nőtt a pályázati források sokoldalúsága, azaz csökkent a környezetvédelmi tárca pályázati rendszerétől való függőség. Az egyesület éves költségvetésének mértéke tovább növekedett. Mérlegünk ismét pozitív eredményt mutat.

Személyi és tárgyi feltételek: A tárgyi feltételek terén nem történt változás, viszont agrár-környezetgazdálkodási programunk vezetője, Várnagy Dávid hazaköltözött Bajára és az ottani főiskola oktatója lett. Jelenleg folyik az őt váltó munkatárs kiválasztása.


A 2005. év főbb tevékenységei

- 1. Civil érdekképviseleti program: Részt vettünk a miskolci Környezet-, Természet- és Állatvédő Civil Műhely, a Miskolci Civil Fórum, Miskolc Város Környezetvédelmi és Energiaügyi Bizottsága, a megyei és regionális civil és szakmai fórumok/találkozók munkájában. Egyik kezdeményező szervezete voltunk a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Civil Együttműködési Hálózat elindításának.

- 2. Környezeti nevelési és környezeti tudatformálási program: Havi 1-2 alkalommal rendszeressé váltak az utánpótlás nevelést is megcélzó szakköri túráink. Ismét több szakdolgozó és szakmai versenyre készülő diákot segítettünk felkészülése során. Kulturális és ifjúsági szervezetekkel együttműködve megszerveztük a miskolci Föld Napja Fesztivált, mely nagyobb közönség körében tudott hatni a környezetbarát magatartásmód kialakítása terén.

- 3. Helyi programok a lakosságért:

·       A minél szélesebb lakosságot elérő kezdeményezések közül Miskolcon elindítottuk a Hulladékkommandó programot az illegális hulladéklerakás ellen. Együttműködő partnerek: önkormányzat, közterület-felügyelet, rendőrség, polgárőrség, média.

·       Az egészséges táplálkozás és a vidéki mezőgazdasági termelők érdekében heti rendszerességű Biopiacot kezdtünk el működtetni Miskolcon.

·       Ingyenes lakossági veszélyeshulladék-gyűjtést szerveztünk Miskolcon, együttműködve az önkormányzattal és a kommunális közszolgáltató céggel. Több mint 20 tonna veszélyes hulladék gyűlt össze több száz háztartásból.

- 4. Agrár-környezetgazdálkodási program: Borsod-Abaúj-Zemplén megye hátrányos helyzetű kistérségeiben gazdafórumok szervezése, környezetbarát gazdálkodási programcsomagok kidolgozása (pl. Bükkalja ÉTT), ingyenes tanácsadói tevékenység. Részvétel a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv családi gazdálkodók számára kedvezőtlen módosítása elleni fellépésben.

- 5. Hulladékgazdálkodási programok megyei lebonyolítása: A Tájsebészet országos kampányának regionális teendőit ellátva, újabb pályázati fordulót bonyolítottunk le a megyében az illegális hulladéklerakás ellen. A „Válaszd a visszaválthatót! kampány keretein belül tovább propagáltuk a betétdíjas üdítőitalok beszerzési lehetőségeit, illetve az iskolai büfék és boltok egészséges élelmiszerekkel való ellátását.

- 6. Természetvédelmi táborok: Élőhely rekonstrukciós táboraink folytatódtak az Észak-Zemplén kaszálórétjein. Az egyesületi önkéntesek mellett a miskolci Waldorf Általános Iskola és a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai is segítették a természetvédelmi munkálatokat.

- 7. Folyamatos tevékenységek: részvétel a Magyar Természetvédők Szövetsége, a Humusz és a Ceeweb munkájában; nyitott iroda (ingyenes környezeti tanácsadás, szakkönyvtár), részvétel az országos zöld mozgalom életében (találkozók, tiltakozások, szakmai állásfoglalások, képviselet szakmai bizottságokban)

 

A 2005. év főbb gazdasági adatai

Vezető tisztségviselő költségei az 1997. évi CLVI. Tv. Szerint

bér

1 420 000

 

útiköltség

22 646

 

étkezési utalvány

48 000

 

összesen:

1 490 646

 

 

 

 

A naplófőkönyv egyezősége

 

Nyitás

5 566 000

 

Bevét

17 057 000

 

Ebből:

 

 

Költségvetés (KVVM, NCA)

12 519 000

 

Közhasznú tevékenység bevétele

155 000

 

Kiadás

-12 546 000

 

Záró tőke

10 077 000

 


2006. évi tervezett tevékenységek:

 

- 1. Civil érdekképviseleti program: Továbbra is részt vettünk a miskolci Környezet-, Természet- és Állatvédő Civil Műhely, a Miskolci Civil Fórum, Miskolc Város Környezetvédelmi és Energiaügyi Bizottsága, a megyei és regionális civil és szakmai fórumok/találkozók munkájában. Kiemelt célunk, hogy elősegítsük a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Civil Együttműködési Hálózaton belül a kistérségi és ágazati fórumok elindítását. Emellett részt veszünk a 2007-13 közötti tervezési dokumentumok véleményezésében és a társadalmi tájékoztatásban (Regionális OP, Környezeti OP).

- 2. Környezeti nevelési és környezeti tudatformálási program: Folytatjuk az általános és középiskolás korosztályt megcélzó megyei szemléletformáló programunkat. Egyesületi szakkört működtetünk, segítjük a szakdolgozó és szakmai versenyre készülő diákokat, iskolai pályázatokat hirdetünk meg, szakmai kirándulásokat szervezünk. Kulturális szervezetekkel együttműködve megszervezzük a miskolci Föld Napja Fesztivált.

- 3. Helyi programok a lakosságért:

·       Folytatjuk a Hulladékkommandó programot az illegális hulladéklerakás ellen. Együttműködő partnerek: önkormányzat, közterület-felügyelet, rendőrség, polgárőrség, média. Segítjük más települések hasonló kezdeményezéseit.

·       Az egészséges táplálkozás és a vidéki mezőgazdasági termelők érdekében, partnereinkkel heti rendszerességű Biopiacot működtetünk Miskolc bel- és külvárosában. 2006-ben bővíteni szeretnénk az érintett termelők körét és a termékválasztékot, illetve szemléletformáló kísérőprogramokat és állandó tájékoztató tablókat/kiadványokat készítünk.

·       Folytatjuk a helyi hulladékgazdálkodási terv lakossági programjainak megvalósítását.

- 4. Agrár-környezetgazdálkodási program: Borsod-Abaúj-Zemplén megye hátrányos helyzetű kistérségeiben gazdafórumok szervezése, környezetbarát gazdálkodási programcsomagok kidolgozása, ingyenes tanácsadói tevékenység. Részvétel a 2007-13 közötti időszak tervezési dokumentumainak véleményezésében és társadalmasításában (Nemzeti Agrár- és Vidékfejlesztési Stratégia és Terv). Továbbra is részt veszünk a környezetvédelmi tárcán belül működő agrár-környezetvédelmi munkacsoport munkájában. Nemzetközi civil tapasztalatcsere programot indítunk osztrák és erdélyi szervezetek bevonásával.

- 5. Hulladékgazdálkodási programok megyei lebonyolítása: Folytatjuk a betétdíjas és újrapapír termékek népszerűsítését a környezetbarát fogyasztói szokások kialakítása érdekében. A térségi hulladékgazdálkodási programokkal folyamatos együttműködést kívánunk kiépíteni a hulladékmegelőzés és a lakosságot érintő káros környezeti hatások mérséklése érdekében. Vidéki komposztálási mintaprogramok elindítását tervezzük magyar-szlovák határmenti együttműködés keretében.

- 6. Természetvédelmi táborok: Élőhely rekonstrukciós táboraink folytatódnak az Észak-Zemplén kaszálórétjein. Az egyesületi önkéntesek mellett a miskolci Waldorf Általános Iskola és a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai is segítik a természetvédelmi munkálatokat.

- 7. Folyamatos tevékenységek:

-        részvétel a Magyar Természetvédők Szövetsége, a Hulladék Munkaszövetség és a Ceeweb munkájában

-        nyitott iroda (ingyenes környezeti tanácsadás, szakkönyvtár)

-        részvétel az országos zöld mozgalom életében (találkozók, tiltakozások, szakmai állásfoglalások, képviselet szakmai bizottságokban

 

 

Miskolc, 2006. március 30.

 

 

Összeállította:

 

Demeter Zoltán

az Egyesület elnöke